Tại sao nên dùng dịch vụ KHO VẬN của GNN ?

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

TIỆN ÍCH NỔI BẬT

TRÊN APP/WEB CỦA GNN DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG.

TẠO VẬN ĐƠN

Vận đơn được tạo từ App Mobile, Web hoặc Excel, API tiện dụng và dễ dàng.

TÍNH CƯỚC

Phần mềm tự động tính cước, in nhãn.

THEO DÕI HÀNH TRÌNH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

QUẢN LÝ VẬN ĐƠN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

QUẢN LÝ THU HỘ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

TẢI ỨNG DỤNG GNN